Øyeren IKT / Om oss / Styringsprinsipper

Styringsprinsipper for Øyeren IKT

 • Kundefokus

  • Brukers evne til å produsere er hovedfokus
  • Ha serviceevne overfor brukerne
  • Være den profesjonelle partneren kunden trenger for å få gjennomført sine IKT messige mål
  • Krever skikkelig struktur i den teknologiske oppbyggingen samt støtteverktøy som gir oversikt
 • Risikokontroll

  • Sikring av tilgjengelighet i henhold til de krav virksomhetsledelsen i kommunene bestemmer
   • Krever bevissthet i forhold til risiko og at strukturen er designet for å kunne oppnå det
 • Robust infrastruktur og fleksibilitet for utvidelser

  • Det skal løpende planlegges for tilstrekkelig kapasitet og ytelse til å understøtte kommunene
  • Det skal kunne understøttes at nye kommuner slutter seg til samarbeidet
  • Minimalisere behov for og konsekvens av endring i infrastrukturen gjennom design og planlegging
  • Konsekvens
   • Krever fleksibilitet for utvidelse
   • Robust design
   • Kontroll med endringer
 • Kostnadsfokus

  • Kostnader skal ha en forankring i avtaler og forventninger fra organisasjonen
  • Kostnader skal søkes minimert
  • Fokus på driftskostnader og brukerkostnader fremfor anskaffelseskostnader
  • Krever gjennomtenkt design og driftsopplegg
 • Offentlige krav og revisjonsdyktighet

  • Standardiserte krav rundt IKT drift må understøttes for forvaltning, sikkerhet og styringsprosesser
  • Krav fra datatilsynet rundt sikring og tilgjengeliggjøring av data
  • Tilslutning til felles offentlige systemer for å tilgjengeliggjøre informasjon for innbyggere og andre offentlige instanser
  • Offentlige revisjoner fra kommunerevisjon, internrevisjon, og annen offentlig revisjon må påregnes og kunne understøttes
  • Krever gjennomtenkt design og drift i henhold til beste praksis prinsipper
 • Prinsipper for etablering av robust og forvaltningseffektiv teknologi

  • Levetidsbaserte rammeavtaler på teknologi og teknisk partner
  • Enkelhet i løsninger - (KIS - Keep It Simple) - skal tilstrebes
  • Standardprodukter som det finnes ekstern support for skal foretrekkes
  • Hyllevare skal foretrekkes
  • Markedsledende produkter/leverandører skal foretrekkes
  • Partnerskap skal være fast prinsipp for hvert fagområde – vi skal ha partner som innehar spisskompetansen
  • Klare ansvarsroller for tekniske fagområder
  • Kompetanseoppdekning kartlagt og planer for utvikling etablert
  • Designkrav - Dokumentasjon av alle løsninger og vedlikehold av denne ved endringer
  • Effektive støttesystemer for sentralisert forvaltning skal etableres
   • Standard grensesnitt
   • Lite scripting og spesialtilretteleggelse
   • Sentralisert plattformforvaltning (nettverk, servere, lagring, sluttbrukerklienter, osv.)
  • Etterstrebe redundans i løsningene
   • Dersom hovedfunksjon forsvinner skal det være mulig å gjenopprette denne gjennom dublert løsning eller smart design