Øyeren IKT / Om oss / Organisasjon

Organisasjon

Øyeren IKT har rundt 15 ansatte og vikarer, samt to lærlinger. Vi har to hovedgrupperinger; infrastruktur og brukerservice.