Øyeren IKT / Om oss / Mål

Mål for Øyeren IKT

Øyeren IKT skal...

  • Ha kommuneneorganisasjonenes brukere som hovedfokus
    • Gi opplevelse av tilstrekkelige støttesystemer for daglig arbeid
    • Gi opplevelse av god service
    • Være pådriver for innovasjon som kan effektivisere brukernes hverdag
  • Sørge for stabil og robust IKT infrastruktur
  • Sørge for riktig kostnadsnivå
  • Kunne levere profesjonelle IKT prosjekter for å understøtte organisasjonenes IKT utvikling