Øyeren IKT / Om oss / Ansvar

Øyeren IKT sitt ansvar

 • Eierskap til IKT infrastruktur og infrastrukturstrategi
 • Eierskap til og leveranse av standard arbeidsplass
 • Systemkoordinering
  • Teknisk systemansvar er en del av leveransen fra Øyeren IKT
 • Prosjektgjennomføring bør være naturlig del av Øyeren IKT sin kompetanse
 • Bidra på alle IKT faglige områder
 • Øyeren IKT eier ikke systemene
  • Eierrolle i enhet eller gjennom en sentralisert rolle - bør samordnes mellom de 3 kommunene
 • Øyeren IKT skal ikke ta eierskap til kommunenes IKT strategi
  • NB! Viktig å definere og ta dette ansvaret i alle kommuner!
  • Økt IKT modenhet innebærer å ta styringen, noe som vil medføre økte IKT kostnader på sikt
Ansvar